Construcció de la VILLA Selva 23 al Camiral Golf & Wellnes

  • Localizació: Camiral Golf & Wellness Caldes de Malavella
  • Any: 2022
  • Arquitectura: Gerard Oliver i Bofill
  • Direcció d’Execució d’Obra: Jesús Bassols + CERCLE GESPROMAT
  • Project Management – Bernat Parés + Dani Pons – CERCLE GESPROMAT

Projecte de nova construcció d’un edifici destinat a habitatge unifamiliar, que integra també una piscina descoberta d’ús privatiu. El programa d’habitatge es distribueix en dos nivells: planta baixa i planta pis, amb l’accés i la zona d’aparcament en la planta superior, per tal de facilitar la relació amb el vial urbanitzat i minimitzar alteracions sobre la topografia original.

La implantació de la casa queda determinada per la topografia original de la parcel·la que presenta diferències de cota superiors als 11m entre els seus extrems nord i sud, i pel fet de que l’accés es produeixi pel punt més elevat de la parcel·la. Aquest fet, juntament amb la limitació d’alçades per a les edificacions que estableix la normativa, fa que la volumetria de l’edifici quedi subjecta a una expressa voluntat d’integració i d’encaix en el terreny amb el mínim impacte visual possible. Tot i aquesta voluntat d’integració en el terreny, la posició elevada de la parcel·la garanteix vistes excel·lents des de l’interior de l’habitatge cap al sud i cap a l’est, orientades cap al camp de golf.

Partint d’aquestes preexistències, l’edifici es concep com un volum minimalista, rotund, definit essencialment per la claredat formal de la seva geometria i per la presència, textura i cromatisme de l’element constructiu dominant: el formigó blanc vist, encofrat amb llata vertical de fusta de pi. Sense dubte són aquests murs verticals de façana amb formigó vist i els grans plans horitzontals dels sostres, els autèntics protagonistes de l’edifici.

La composició ordenada i rigorosa d’aquests plans permet crear grans zones d’ombra porxades que enriqueixen els espais de transició interior-exterior mentre actuen com a protecció natural de les grans obertures vidriades orientades al sud.

 

La voluntat d’integració paisatgística i la ordenació formal de l’edifici responen doncs, en primer lloc, a la necessitat d’obtenir una planta baixa molt diàfana i funcional, directament connectada amb el jardí.

Deixa un comentari

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!